energetika

Prednosti proizvodnje elektrike na lokaciji

Večina energetskih strokovnjakov stare šole zagovarja centralizirano proizvodnjo elektrike. Edini razlog, ki ga navajajo je, da je taka proizvodnja bolj učinkovita, saj naj bi večji sistemi dosegali večjo učinkovitost proizvodnje (beri: iz vira pridobijo več energije). Bolj pragmatični strokovnjaki navajajo, da je sistem pač tak in da ga nima smisla spreminjati, ker to preveč stane – sistem deluje in je zato dober.

No, zdrava pamet pa pač ne more mimo tega, da je danes smiselna praktično izključno proizvodnja na lokaciji – tako tehnično, kot finančno.

Razlogi za proizvodnjo energije na lokaciji so:

  • ne potrebno proizvajati na zalogo, ker porabo natančno poznamo
  • ne izgubljamo energije in denarja s prenosom
  • tudi objekt je možno prilagoditi kapacitetam na lokaciji (beri: bolje izolirati ali kupiti energetsko bolj učinkovite naprave)
  • večja varnost –  v primeru naravne nesreče, vojne, terorizma ali razpada prenosnega omrežja, ki se zaradi dotrajanosti nezadržno bliža (spomnite se Logatca, ki je bil ob žledu 14 dni brez elektrike), ni mogoče prekiniti dobave z napadom ali nesrečo na eni točki.
  • enostavnejše vzdrževanje – preproste elektrarne na strehi lahko vzdržuje vsak hišnik, medtem ko je za obratovanje večje elektrarne potrebno ekspertno znanje

Mi že 18 mesecev v Ljubljani prakticiramo lastno proizvodnjo in razen nekaj tehničnih problemov, ki jim vzrokuje (pre)poceni oprema, deluje brez problemov. Več si lahko ogledate tukaj!

Za sliko se zahvaljujemo Ben Schnowillu in Freedigitalphotos.net

Komentarji

comments

One Response

  1. […] je ideal popolna neodisnost od omrežji o čemer smo pisali v prispevkih prihodnost energetike in prednosti proizvodnje na lokaciji, je pri večini skeptičnih uporabnikov realistično vmesno obdobje, kjer se del energije pridobi […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *