KnowHow Lokalno Storitve

OPERATER MERILNEGA MESTA

V Sloveniji je v letu 2014 še vedno večina števcev električne energije analognih, ki po svoji tehnološki zasnovi spominjajo na števec, ki ga je zasnoval Oliver Shallenberger za podjetje Westinghouse Electric Corporation, leta 1894.

Po našem mnenju se tudi v Sloveniji lahko po 120 letih kaj spremeni, na primer način merjenja in odčitavanje porabe energije.

Zato smo raziskali trg in identificirali razloge, zaradi katerih smo na področju merjenja porabe elektrike v povprečju več kot 100 let za časom.

Najpogostejši ugovor/izgovor je bil, da digitalni števci veliko stanejo in da se vgradnja ne izplača – pa tudi, če bi se izplačala, ni denarja, ker ga zaradi krize enostavno ni kje vzeti.
Drugi izgovor je bil, da državi/politiki transparentnost enostavno ni v interesu.

REŠITEV:
Rešitev je preprosta, vzpostavi se Operater Merilnega Mesta (OMM), ki dobavi števce, zbira podatke in s podatki upravlja – tako, da imajo vsi vpleteni upravičenci zagotovljene potrebne podatke na nediskriminatoren način.

KAKO DELUJE:
OMM dobavi digitalne števce, ki jih distributer vgradi odjemalcem, začne se zbiranje podatkov, ki se jih nato posreduje SODU, distributerju, prodajalcu in končnem porabniku.

Ker denarja za investicijo SODO in/ali distribucija nimata, denar zagotovi OMM.
KORISTI:

SODO
ima podatke o porabi v realnem času
ima podatke o obračunanih cenah v realnem času
ima agregirane podatke v realnem času

Distributer
ima podatke o porabi
ima podatke o kvaliteti dobave
ima podatke o proizvodnji
ima podatke o napakah
ima podatke za upravljanje smart grida

Prodajalec elektrike
ima podatke o porabi
ima podatke o kvaliteti dobave
ima podatke o odstopanju od plana
ima podatke za CRM
ima možnosti razvoja dodatnih storitev

Končni uporabnik
ima podatke o porabi v realnem času
ima podatke o proizvodnji
ima možnost integracije v pametno hišo

 

Komentarji

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *